భూతద్దం కాపీవ్యాపార లో, రష్యా

పరిజ్ఞానం చట్టం మరియు సామర్థ్యం ఉపయోగించండి

లీగల్ టూల్స్ క్రమంలో లక్ష్యాలను సాధించడానికి ముఖ్యమైనవి కార్యకర్త కంటే తక్కువ విజ్ఞాన రంగంలో ఎకనామిక్స్, ఫైనాన్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్. కోర్సు ఇస్తుంది ఒక సాధారణ అవలోకనం: రష్యన్ రాజకీయ, న్యాయ మరియు న్యాయ వ్యవస్థలు, విదేశీ పెట్టుబడి విధానం, విదేశీ వాణిజ్యం, అత్యంత సాధారణ రూపాలు యొక్క చట్టపరమైన ఉనికిని రష్యా విదేశీ పెట్టుబడిదారులు కోసం, నియంత్రణ లో వ్యాపార కార్యకలాపాలు లో రష్యా