మార్పిడి ఒక డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లో రష్యా — రష్యా — రష్యన్ చట్టం ఆన్లైన్తాత్కాలిక సందర్శకులు రష్యా, ఇది సాధారణంగా సాధ్యం, లేదా అవసరం, మార్పిడి ఒక విదేశీ డ్రైవింగ్ లైసెన్సు కోసం ఒక రష్యన్ ఒకటి, కానీ ఒక విదేశీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేదా ఒక అంతర్జాతీయ డ్రైవింగ్ పర్మిట్ సాధారణంగా తగినంత. మినహాయింపులు ఈ సభ్యులు దౌత్య మిషన్లు మరియు అధికారిక సంస్థలు విదేశీ స్టేట్స్, అలాగే వారి కుటుంబ సభ్యులు. ఈ సందర్భాలలో, ఒక రష్యన్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ జారీ చేయవచ్చు లేకుండా ఒక వైద్య తనిఖీ లేదా ఒక డ్రైవింగ్ పరీక్ష లేదా పరీక్ష. అన్ని విదేశీ జాతీయులు కలిగి ఉన్న ఒక పని అనుమతి లేదా నివాస అనుమతి కోసం రష్యా, ఒక విదేశీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉండాలి మార్చుకున్న రష్యన్ లైసెన్స్. -విదేశీ జారీ లైసెన్స్ కోసం మాత్రమే ఉపయోగించవచ్చు రోజుల తర్వాత పొందే పని లేదా నివాస అనుమతి తర్వాత ఈ సమయం ఉపయోగం లైసెన్సు. ఒక రష్యన్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అన్వయించవచ్చు. తరువాత ప్రయాణిస్తున్న ఒక బహుళ ఎంపిక సిద్ధాంతం పరీక్ష వద్ద రాష్ట్ర రహదారి ట్రాఫిక్ భద్రత హం.

పరీక్ష మాత్రమే తీసుకోవాలి. రష్యన్, మరియు అనువాదకుల అనుమతి లేదు. ప్రయాణిస్తున్న తర్వాత సిద్ధాంతం పరీక్ష, ఒక లైసెన్స్ జారీ వద్ద. లైసెన్స్ జారీ కోసం అదే కాలంలో అనుమతి. కాలం నివాస విస్తరించింది, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కూడా విస్తరించిన అదే కాలానికి తీసుకోకుండా ఏ మరింత. అప్లికేషన్లు విస్తరించడానికి ఒక లైసెన్స్ తయారు చేయవచ్చు, స్థానిక. ఉంటే, విదేశీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అవసరాలను లేదు కన్వెన్షన్ ఆన్-రోడ్ ట్రాఫిక్, అనువాదం డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లోకి రష్యన్ మరియు అవసరం. మార్చడానికి కావలసిన మీ డబ్బు లోకి మరో చెలామణి? మీ స్థానం సూర్యుడు లేదా డబ్బు పంపడం హోమ్, కరెన్సీ చేస్తుంది.

ఈ ప్రక్రియ మృదువైన మరియు ఖర్చుతో