రష్యన్ ద్వయం మరియు పావెల్ లో జరిగిన జైలు ఆరోపణలు — ఫుట్బాల్ న్యూస్ — స్కై స్పోర్ట్స్రెండు రష్యన్ ఇంటర్నేషనల్స్లో నిర్బంధించారు

ఈ నిర్ణయం

మేము అది నమ్మకం ఉండాలి నిర్నిమిత్తముగా మరియు అన్యాయ, మరియు లేదు స్పష్టమైన కారణంతో, అతను చెప్పాడు.

రెండు మరియు ప్రాతినిధ్యం వారి దేశం, రష్యా

అనే పేరు పెట్టారు లో రష్యా యొక్క ప్రాథమిక జట్టులో. ఈ వేసవి యొక్క ప్రపంచ కప్, కానీ బలవంతంగా వెనక్కి గాయం కారణంగా. యొక్క చివరి అంతర్జాతీయ రూపాన్ని వచ్చిన సమయంలో యూరో