సముపార్జన యాజమాన్యం — రష్యన్ న్యాయవాదులునిర్ణాయక ఫ్రేమ్ నియంత్రిస్తుంది అవసరాలు కోసం వ్యాయామం యొక్క సూత్రం స్వేచ్ఛ, మీడియా, అలాగే ప్రత్యుత్తరం హక్కులు, బాధ్యతలు మరియు చట్టపరమైన వ్యక్తులు మరియు వ్యక్తులు మునిగి ఉత్పత్తి మరియు ప్రచురణ కార్యక్రమం కంటెంట్ మరియు సేవలు ద్వారా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా.

కమిటీ సిఫార్సు చేసింది.

ఆ రాష్ట్ర పార్టీ చర్యలు తీసుకోవాలని ఆలస్యం లేకుండా యంత్రాలు మరియు విధానాల సవాలు కోసం యునెస్కో ఉంటుంది

ద్వారా సామర్థ్యం భవనం యొక్క సృష్టి స్థానికంగా సంబంధిత మరియు అందుబాటులో కంటెంట్, మరియు నెట్వర్కింగ్ యొక్క వాటాదారుల