మధ్యవర్తిత్వ విచారణల — రష్యన్ న్యాయవాదులు

అనేక సంవత్సరాల తరువాత చాలా కొద్దిగా కార్యకలాపాలు సమయంలో, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కౌన్సిల్ చేరలేదు, చర్య తీసుకున్నారు. లో ఇవ్వాలని తాజా ప్రేరణను ఫండ్. అయితే, ఏ వాస్తవిక అంచనా జరిగినది. యొక్క ప్రయోజనాలు కలిగి ఒక అంతర్జాతీయ వివాద పరిష్కార సంస్థ వంటి తటస్థ పరిధి ఉంటాయి క్రింది: (ఎ). అటువంటి ఒక సంస్థ సేకరణ వ్యాయామం, వాణిజ్య స్వభావం యొక్క అంతర్లీన ఒప్పందం మరియు కలిగి బయట సంస్థ నిర్వహించే మధ్యవర్తిత్వ — తటస్థ పరిధి నుండి సంస్థ మరియు తొలగించడానికి ఏ అవగాహన. ఒక)), పత్రాలు, సమర్పణలు, విచారణలు మరియు అవార్డులు, ఉంచింది రహస్య తప్ప పార్టీలు లేకపోతే అంగీకరిస్తున్నారు రచన. నియమాలు వ్యవహరించే లేదు దీనిలో పరిస్థితుల్లో చిరునామా లేదు. సరైన చిరునామా లేదా దీనిలో ఒక ఇచ్చిన ప్రతినిధి గ్రహీత కాదు ఒక సరైన, మరియు ప్రభుత్వ సంస్థలు, బైండింగ్ ఒక ప్రభుత్వం ద్వారా ఒక