రష్యన్ జంట అధికారిక విడాకులు ద్వారా భవనం గోడ ద్వారా సెంటర్

బేసి తగినంత, జంట వచ్చింది ఆమోదం రష్యన్ న్యాయస్థానాలు ఈ సంవత్సరం సంబంధించిన ఆలోచన. -యజమాని పూర్తిగా బ్లాక్ ఎగువ స్థాయిలో, హోమ్, మెట్ల ఆమె సగం. ఆమె సమయం లేదు లేదా డబ్బు నిర్మించడానికి ఒక రెండవ మెట్ల ముందు ఒక జట్టు బిల్డర్ల ఆదేశాలు ద్వారా ఆమె భర్త నిర్మించారు. నెరుపు రంగు ఇటుక గోడ.»నాకు మరియు నా కుమారుడు కలిగి ఉన్నాయి, ఒక అల్పాహారం ఉన్నప్పుడు బిల్డర్ల, లో బ్లాక్స్, కాంక్రీటు,»ఆమె రాశారు. రష్యన్ న్యాయవాది సంప్రదింపులు.»ఒక కోర్టు అధికారిక వచ్చింది చాలా, సాయుధ అని చెపుతూ ఒక ప్రకటన నా మెట్ల ద్వారా. సంపన్న, ముగ్గురు పిల్లలు కలిసి, స్ప్లిట్ లో మరియు ఖర్చు చేశారు. చాలా గత ఆరు సంవత్సరాల కోర్టు లో ప్రతి ఇతర వ్యతిరేకంగా. ఉన్నప్పుడు విడాకులు ఉంది ఖరారు ఒక కోర్టు ఆదేశించింది. వాటిని స్ప్లిట్ వారి ఆస్తులు వాటి